ข้อมูลการติดต่อสำนักงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
เลขที่ 1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมืองจ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 06-58050278 โทรสาร 053-601450
moereo16@gmail.com